Claude PIRON: Gerda malaperis! (cs)

Category: 

Author(s): 

Claude PIRON

Description: 

A card set to learn Esperanto for Czech users. Its based on novel Gerda malaperis!

Slovní zásoba z románu Claude Pirona Gerda malaperis!

Jako podklad sloužila anglické verze učebnice, která má trochu odlišné seznamy slov oproti jednojazyčné esperantské verzi.

Protože anglická verze neobsahuje žádná slovíčka v devatenácté kapitole, byla 19. lekce vytvořena na základě slovní zásoby z esperantské verze. Bylo shledáno, že v esperantské verzi jsou slovíčka, která byla již zařazena dříve, jedná se tedy o duplicity. Pouze dvě odvozená slova nebyla v žádné předcházející lekci, byla proto zařazena do této lekce. Leciono 19 tak obsahuje pouze dvě slovíčka.

Děkuji panu Miroslavu Malovcovi, předsedovi esperantského klubu v Brně, za korektury a připomínky.

Source: 

  • PIRON, Claude. Gerda malaperis!. [online]. [cit. 14. prosince 2013]. Dostupné z http://cs.lernu.net/kursoj/gerda_malaperis/index.php
  • KRAFT, Karel, MALOVEC, Miroslav. Esperantsko-český slovník / Esperanta-ĉeĥa vortaro. Dobřichovice: KAVA-PECH, 1995. 272 s. ISBN 80-85853-11-6

Mnemosyne Compatibility: 

  • 2.1+

Card Set File: