Theodor Kilian: Seznam 808 nejpoužívanějších slovních kmenů v mezinárodním jazyce esperanto

Category: 

Author(s): 

Milan Kolka

Description: 

This is a card set to learn esperanto for czech speakers. Učebnice obsahuje slovní zásobu z příručky Theodora Kiliana Seznam 808 nejpoužívanějších slovních kmenů v mezinárodním jazyce esperanto [KIL].

Vzhledem k tomu, že příručka obsahuje 808 slovních kmenů a 1563 odvozených slov a má v podstatě podobu esperantsko-českého slovníku, bylo potřeba učebnici pro lepší orientaci rozdělit do lekcí. Aby učebnici mohli používat i začátečníci, rozhodl jsem se kmeny do lekcí zařadit podle učebnice [MAR]. Slovní zásoba v lekcích 1–22 odpovídá stejně očíslovaným lekcím z [MAR]. Je to asi 75 % slovní zásoby z [MAR]. Slova, která jsou v [MAR], ale nejsou v [KIL], nebyla přidána.

Lekce 23 obsahuje samostatně souvztažná slova. Ta jsou uvedena též v základních lekcích. Lekce 24 pak slouží k trénování předpon a přípon.

Protože slovní zásoba v [PIR] je považována za nutnou slovní zásobu ze zkouškám na portálu lernu.net, byla slovní zásoba této učebnice rozšířena tak, aby pokrývala všech 406 slov z [PIR]. Lekce 25 obsahuje 53 slov, která jsou v [PIR] i [KIL], nebyla však uvedena v základních lekcích. Lekce 26 obsahuje 11 slov, která nejsou v [KIL], jsou ale v [PIR]. Jsou to jediná slova, která byla do učebnice přidána navíc.

Lekce 27–31 obsahují ostatních 227 slov, která nejsou ani v [MAR] a ani v [PIR].

Většina lekcí má dvě části: A (radikoj), která obsahuje pouze kořeny, a B (derivaĵoj), která obsahuje odvozená slova.

Učebnice byla zveřejněna s laskavým souhlasem pana Pavla Sittauera, předsedy esperantského klubu v Třebíči, který je držitelem autorských práv pana Kiliana. Za to mu tímto děkuji.

Dále děkuji panu Miroslavu Malovcovi, předsedovi esperantského klubu v Brně, za korektury a připomínky.

Source: 

[KIL] KILIAN, Theodor. Seznam 808 nejužívanějších slovních kmenů v mezinárodním jazyce esperanto. Třebíč: Osvětový dům Bedřicha Václavka v Třebíči, 1966. 32 s.
[KRA] KRAFT, Karel, MALOVEC, Miroslav. Esperantsko-český slovník / Esperanta-ĉeĥa vortaro. Dobřichovice: KAVA-PECH, 1995. 272 s. ISBN 80-85853-11-6
[MAR] MARČEK, Stano. Esperanto přímou metodou. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2010. 112 s. ISBN 978-80-87169-18-6
[PIR] PIRON, Claude. Vere aŭ fantazie. [online]. [cit. 2. dubna 2013]. Vortoj kaj subvortoj. Dostupné z http://eo.lernu.net/biblioteko/rakontoj/vere_aux_fantazie/vortoj.php

Mnemosyne Compatibility: 

  • 2.1+

Card Set File: