English basic for the Poles (8660 cards)

Category: 

Author(s): 

Jacek

Description: 

(english description is below polish description)

POLSKI OPIS:

W tym pakiecie są następujące kategorie z liczbą kart:

Angielski - gramatyka - 40
Angielski - nieregularne przymiotniki - 7
Angielski - nieregularne rzeczowniki - 119
Angielski - nieregularne czasowniki - 177
Angielski - frazy - 1401
Angielski - zdania - 250
Angielski - słownictwo - 2344
rev - Angielski - nieregularne przymiotniki - 7
rev - Angielski - nieregularne rzeczowniki - 118
rev - Angielski - nieregularne czasowniki - 177
rev - Angielski - frazy - 1417
rev - Angielski - zdania - 250
rev - Angielski - słownictwo - 2353

[Uwaga]
Kategorie zaczynające się od "rev - " to kategorie w których zamieniono odpowiedź z pytaniem. Jest to celowe gdy uczy się z maksymalną prędkością (bez przestojów w trakcie których wielokrotnie powtarza hasło). Przy takiej metodzie zdarza się, że nabędzie się możliwość rozumienia tylko w jednym kierunku (np. z polskiego na angielski a odwrotnie już nie).

[Źródło]
Karty z kategorii nieregularnych (przymiotniki, rzeczowniki i czasowniki) są z Wikipedii, różnych stron internetowych oraz z jednej z baz SuperMemo (jednak z powodu błędów większość kart z tej bazy usunąłem). Karty z kategorii słownictwo częściowo stworzyłem w oparciu o słowniki, a częściowo wygenerowałem skryptem z listy
2000 najpopularniejszych słówek zamieszczonej na http://www.isel.edu.pl/. Kategorie zdania i frazy wygenerowane zostały skryptami z materiałów pobranych ze strony http://www.isel.edu.pl/.

[Instalacja]
Najpierw trzeba ściągnąć plik "english basic xxx.zip" tej bazy (xxx to data - najpóźniejsza powinna być najlepsza) ze strony: http://mnemosyne-proj.org/node/168 (link do pliku jest na samym dole). Po ściągnięciu trzeba ten plik rozpakować do jakiegoś katalogu (trzeba pamiętać do którego bo zaraz będzie potrzebny). Aby uczyć się z tą bazą kart trzeba zainstalować darmowy program Mnemosyne do pobrania z sekcji download na stronie http://www.mnemosyne-proj.org/. Po instalacji i uruchomieniu programu trzeba wybrać z menu Plik->Nowy i wpisać "english basic" (wtedy zostanie utwożona nowa pusta baza przeznaczona tylko do nauki angielskiego) Następnie wybrać z menu Plik->Importuj i wybrać "Format pliku" XML, kliknąć "Przeglądaj" i wybrać rozpakowany plik z bazą "english basic.xml". Kliknąć Ok. Nie panikować gdy podczas importu program przestanie odpowiadać, bo chwilę mu to zajmie zanim łyknie te 8600 kart. Po tej operacji można wybrać sobie w opcjach kategorie do nauki (jeśli ktoś nie chce się uczyć wszytkich). Zaleca się zaznaczyć w opcjach flagę "Learn new cards in random order" co spowoduje, że nowe karty będą się pojawiać w losowej kolejności zamias w tej kolejności w jakiej były wprowadzone. Jest to dobre, szczególnie dla tych co już uczyli się z tą bazą i byli by znudzeni gdyby wszystko robili jeszcze raz. Poza tym kolejność wprowadzanych danych wcale nie reprezentuje jakiegoś planu nauczania.

[Kodowanie]
Wszystkie pliki są kodowane w Utf-8 (bez BOM). Należy włączyć automatyczne zwijanie tekstu w edytorze by dało się to czytać.

ENGLISH DESCRIPTION:

There are following self describe categories with cards number:

English - grammar - 40
English - irregular adjectives - 7
English - irregular nouns - 119
English - irregular verbs - 177
English - phrases - 1271
English - sentences - 250
English - vocabluary - 2475
rev - English - irregular adjectives - 7
rev - English - irregular nouns - 118
rev - English - irregular verbs - 177
rev - English - phrases - 1297
rev - English - sentences - 250
rev - English - vocabluary - 2472

[note]
"rev - XXX" - is the same category as "XXX" category but in cards question and ansver are replaced together. This is solution of problem memorization only in
one way for example from polish to engilsh with out ability to translate from engilsh to polish (this is my experience).

Source: 

Cards with irregulars (categoires: adjectives, nouns, verbs) are mainly from Wikipedia, other sites, various books, and partially from some SuperMemo base (but I remove most of them due to many bugs). Cards from category "English - vocabluary" partially I create my self with dictionary and partially generate by scripts from file of 2000 most frequently used words downloaded from http://www.isel.edu.pl/. Categoires "English - phrases" and "English - sentences" are generated by scripts from files dowloaded from http://www.isel.edu.pl/.

Mnemosyne Compatibility: 

  • 2.1+

Card Set File: